Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.


Polityka prywatności

/

Polityka Prywatności firmy meetmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


1. Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu danych osobowych Użytkowników Serwisu.
2. Definicje:
a) Administrator – meetmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 3/247,
02-691 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480031, NIP: 5213655443, REGON: 146874757, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), reprezentowaną przez Piotra Pasterny – prezesa zarządu
b) Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna, lub inny podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi przez Serwis;
c) Serwis – główna strona internetowa oraz wszystkie podstrony w domenie www.marakon.pl
3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub aktualizowania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych art. 23 ust.1 pkt. 1 oraz pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Administrator z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej.
5. Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych i reklamowych. Poza powyższymi przypadkami Administrator będzie zobligowany udostępnić dane osobowe Użytkowników na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych danych osobowych Użytkowników są chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
7. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 10.10.2016.
8. W przypadku zmiany treści niniejszego dokumentu Użytkownik otrzyma o tym informację wysłaną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W przypadku nie zgłoszenia przez Użytkownika w terminie 14 (czternastu) dni żądania usunięcia konta Użytkownika przyjmuje się, iż Użytkownik akceptuje zmiany w dokumencie.

Otrzymuj informacje o nowościach i rabatach